“Studiebegeleiding Oosterbeek” biedt de gelegenheid om in een rustige omgeving onder leiding van mensen met ruime onderwijservaring te leren en huiswerk te maken. Voor het gehele vakkenpakket van het voortgezet onderwijs zijn deskundigen aanwezig om individuele ondersteuning te geven.

De ervaring leert dat bij de start van het nieuwe schooljaar voor veel leerlingen van het voortgezet onderwijs de problemen beginnen rond het maken van het huiswerk. De oorzaak ligt meestal niet bij een gebrek aan capaciteiten. Vaak ontbreekt de noodzakelijke discipline en de planning geeft vaak moeilijkheden. Om uiteenlopende redenen zijn ouders niet altijd in staat de nodige begeleiding te geven. Dit kan tot tegenvallende prestaties, frustraties en spanningen binnen het gezin leiden.

Voor veel leerlingen is (tijdelijke) intensieve begeleiding de weg naar meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en beter inzicht in het maken en het plannen van het werk.